Παιδικός Σταθμός - Προσχολική Αγωγή


Εγγραφές - Επικοινωνία
Η περίοδος των εγγραφών αρχίζει από τον Απρίλιο και ολοκληρώνεται με τη συμπλήρωση των θέσεων, που είναι περιορισμένες κατά τμήμα.

Διεύθυνση:
Προσχολική αγωγή "Η Χώρα της Μαίρη Πόππινς"
28ης Οκτωβρίου 79α
15341 Αγία Παρασκευή
Τηλέφωνο:
210 6000137 και 210 6397960

ΦΑΞ:
210 6399767
E-mail:
 Τελευταία ενημέρωση: 26 Μαΐου 2017
Σχεδιασμός - Υλοποίηση: www.web-and-business.gr